sabato 22 agosto 2020

Nastava na daljinu 1. deo: Vodič za preživljavanje u novoj školskoj godini

Pošto sam u prethodnom tekstu obećala da ću redovnije pisati i baviti se aktuelnim pitanjima, nastavi na daljinu želim da pristupim svestrano. Zato sam odlučila da na ovu temu napišem više tekstova i pokušam da podelim sa vama neka iskustva i saznanja i možda vam dam neke korisne ideje kako da se snađete u kandžama tog novog izazova.

Mnogi od vas s njim su se suočili prethodnih meseci, kada smo bili prinuđeni da se iz školskih prostorija preselimo u nekakve digitalne učionice. Pred početak nove školske godine povratak u normalno stanje i dalje je neizvestan, te moramo biti spremni na sve moguće opcije i sami imati nekoliko mogućih scenarija kako da sprovedemo plan i program i održimo kvalitet nastave uz instrumente na raspolaganju. Zato ovaj tekst posvećujem kako kolegama koji rade u osnovnim i srednjim školama, tako i nastavnicima iz škola stranih jezika, kojima je možda u startu lakše, jer rade s manjim grupama i imaju više slobode u pogledu kreiranja materijala, izbora udžbenika i platformi za držanje nastave.

 

Novi udžbenici i stare dileme

         Mnogi nastavnici italijanskog su s oduševljenjem dočekali nove verzije nekih starih udžbenika koji su odobreni za korišćenje u školama (Nuovo Espresso, Nuovissimo Progetto Italiano), odnosno novih programa za odrasle koji su doneli savremeniji i fleksibilniji pristup nastavi i živom jeziku (Via del CorsoIn Alto). To, međutim, nije baš usrećilo učenike i njihove roditelje, jer udžbenike ne mogu da naslede od starijih generacija. Koliko neko dobija kupovinom novog udžbenika umesto korišćenja starog, nasleđenog i verovatno ispisanog? 

 -          Osim novih papirnih izdanja udžbenika, korisnici izdanja Edilingua kupovinom dobijaju šifre za pristup digitalnoj platformi I-d-e-e. Ova platforma nudi velike mogućnosti i olakšava nastavnicima da šalju učenicima već pripremljene video zapise i mnoštvo dodatnih materijala, ali i da preko nje šalju kontrolne zadatke i zabavne materijale za usvajanje jezika, poput edukativnih igrica i enigmatike. Sopstvenom nalogu se pristupa preko mejla i pomoću koda koji se dobija uz knjigu, a korišćenje platforme je lako i jasno objašnjeno u uputstvima, dok će u slučaju bilo kakvih nedoumica na vaša pitanja odgovoriti korisnička podrška za nastavnike izdavača Edilingua i distributera u Srbiji, Educational Centre.

 -          Kreiranjem nastavničkog ili učeničkog naloga na sajtu izdavača, van gorepomenute platforme, moguće je, takođe, koristiti mnoštvo dodatnih besplatnih materijala za sve udžbenike koji su u ponudi. Zbog prelaska na nastavu na daljinu nastavnici su takođe dobili mogućnost da koriste digitalne knjige „libri sfogliabili“, koje se ne mogu štampati i deliti, ali ih je moguće koristiti u nastavi na daljinu putem deljenja ekrana. U ovoj sekciji možete koristiti i užbenik Nuovissimo Progetto Italiano 3, koji je, po mom mišljenju, mnogo bolji, savremeniji i kompletniji od starog i uskoro će se pojaviti u štampanom obliku.  

 Mogućnosti su, dakle, ogromne, mada, postoje i ograničenja, jer, na primer, kada se putem podeljenog ekrana pušta video, često je kod učenika kvalitet zvuka loš i slika se blokira. Na taj način smo sprečeni da u praksi realizujemo neke od ideja sa seminara i webinara, a koje su izvodljive u nastavi „in presenza“, odnosno, u razredu. 

 

 -          Alma Edizioni na svom sajtu takođe nudi mnoštvo digitalnih resursa, koji su pravo blago za one učenike koji se ne zadovoljavaju samo udžbenikom, već uvek žele da saznaju i uče i van časova, da vežbaju samostalno i da koriste ponuđene materijale, od audio fajlova, online vežbanja, do besplatnog video kanala Alma TV.

  -          Prelaz na nastavu na daljinu doveo je do potrebe da se kreiraju i interaktivne knjige, pa su mnogi izdavači ponudili svoja najpopularnija izdanja u e-book verziji na platformi Blinklearning, često po znatno povoljnijim cenama u odnosu na štampana, „fizička“ izdanja. Edukatori Alma Edizioni su tokom dva webinara demonstrirali korišćenje ove platforme i interaktivnih udžbenika. Ukratko, registracijom putem e-maila i kupovinom digitalne knjige, posedujete licencu za njeno korišćenje u narednih godinu dana. Prednost je i u tome što možete kupiti i ona izdanja koja se ne distribuiraju kod nas, a nedostatak može biti „rok trajanja“ i činjenica ipak nemate knjigu na papiru, koja, kada se jednom kupi, postaje vaše trajno vlasništvo.

-            Takođe, Scuolabook je još jedna platforma putem koje možete da kupite i koristite različita digitalna izdanja. Preko nje izdavači Loescher i Bonacci poslednjih godina nastavnicima italijanskog omogućavaju besplatno korišćenje svojih izdanja. Svom nalogu možete pristupiti sa različitih uređaja (PC, tablet, telefon) putem jednostavne aplikacije u kojoj uvek možete pronaći svoje digitalne knjige. Za audio i video fajlove, nažalost, morate se snaći na neki drugi način.   


Besplatni resursi i kako ih iskoristiti

 U nastavi na daljinu, svakako, možete kombinovati i druge resurse i alate, možete sami kreirati nastavne materijale ili ohrabriti učenike da sami pokušaju da naprave stripove, mape uma, infografike, mini web sajtove ili digitalne postere. U prethodnom periodu mnoge od tih alata upoznali smo tokom webinara za nastavnike, koje su organizovale brojne izdavačke kuće.

 -          Izdavačka kuća Casa delle Lingue objavila je na ovom linku prikaz besplatnih alata sa detaljnim uputstvima za njihovo korišćenje i idejama kako da ih upotrebite u nastavi. Ideja je zaista mnogo, a ono što nas ograničava da iskažemo svu svoju kreativnost je, nažalost, nedostatak vremena.

 -          Izdavač Ornimi Edition je od besplatnih resursa osmislio video gramatiku. Kreiranjem naloga na sajtu izdavača  dobijate sve epizode na mejl i možete ih koristiti sa različitih uređaja, slati putem mejla, Viber-a, WhatsApp-a ili ih podeliti na Google učionici.

 -          Besplatan alat za kreiranje nastavnih materijala je i Google Slides. Ideje kako ga koristiti u nastavi na daljinu podelili su tokom webinara Roberto Boncio i Veronica Terragno, predavači škole Leonardo da Vinci u Milanu, čiji snimak možete ovde pogledati:  

 

 -          U regionalnim okvirima u razmeni iskustava iz digitalne nastave, korisnih materijala i ideja i informacija o svim aktuelnostima koje su vezane za naše školstvo možete pronaći u Facebook grupi Balkanska nastavnička mreža, u okviru nastavničke mreže EduBalkan, čiji je cilj umrežavanje, unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja i očuvanje vrednost i različitosti na teritoriji Balkana. Ova mreža je možda i jedan od dokaza kako iz velikih kriza i pandemija može da nastane nešto dobro i kreativno. 

  

         Naravno, priča o nastavi na daljini se ne završava ovde. U narednom tekstu koji će biti posvećen nastavi na daljinu preneću vam iskustva kolega iz naše zemlje i inostranstva, uz njihove ideje i predloge šta da uradite da bi ovakav vid nastave bio po vašoj meri i po meri vaših učenika.

 

 

martedì 28 luglio 2020

Percorso CILS UNO B1- Conoscenza della struttura dell'esame come un punto di partenza per ottenere il certificato desiderato

Dopo una lunga pausa, torno sul mio blog e penso di avere una vera ragione per farlo: voglio avvicinarti alla preparazione della prova per il certificato CILS riconosciuto a livello internazionale per l'italiano LS, rilasciato dall’Università degli Stranieri di Siena.

Se studiate per un po' l'italiano e pensate di aver raggiunto un livello di conoscenza intermedio, ad un certo punto probabilmente vi verrà il desiderio di "certificare" tale conoscenza, cioè di ottenere un certificato che è riconosciuto a livello internazionale e il cui nome e struttura mostrano chiaramente quali sono le vostre abilità in italiano come lingua straniera. Non importa quale corso avete frequentato prima e quali manuali didattici avete usato, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue per il livello B1 viene determinato esattamente ciò che è necessario sapere e, attraverso la preparazione per l'esame stesso, imparerete come applicare tali conoscenze per sostenere l'esame.

CILS è uno di quattro esami di lingua italiana riconosciuti a livello internazionale. I candidati lo scelgono di solito perché la sua struttura è chiara e molto precisa, quindi può sembrare che sia meno complesso di altri esami, sebbene la disponibilità dei manuali e delle risorse didattiche per la sua preparazione svolga spesso un ruolo fondamentale.

E' importante far ricordare che per l'acquisizione della cittadinanza italiana secondo la Legge del 4 dicembre 2018, sia necessario possedere un certificato ufficiale di conoscenza dell'italiano, quindi se decidete di sostenere il livello B1, potete scegliere la prova CILS "regolare", il cui certificato può essere utilizzato per tutti gli scopi consentiti dalla legge, o una variante più semplice "CILS cittadinanza", che serve esclusivamente per acquisire la cittadinanza e non può essere utilizzato per altri scopi. Naturalmente, anche il certificato del primo caso può essere allegato alla domanda di cittadinanza, nonché i certificati di livelli di conoscenza più alti.


Per la preparazione di entrambe le varianti di livello B1, a partire dal 2019 è disponibile il manuale Percorso CILS, scritto da Simone Scafi e Lisa Loccisano, entrambi insegnanti presso la Scuola Internazionale per Stranieri CiaoItaly di Torino ed esaminatori CILS, pubblicato da Ornimi Editions, il cui distributore nei Balcani è Educational Centre.

A seconda di dove si vive, si può effettuare acquisto online da distributori o direttamente dall'editore (i tempi di consegna sono di 3-5 giorni lavorativi tramite il corriere espresso internazionale in tutto il mondo). La struttura del manuale lo rende adatto sia per una preparazione con un insegnante, in gruppo o individualmente, nonché in un contesto di autoapprendimento.

Quali sono le specificità del manuale Percorso CILS Uno B1 ed è davvero necessaria una preparazione particolare per sostenere questo esame?

Se le vostre abilità linguistiche sono al di sopra del livello B1, potrebbe essere sufficiente guardare alcuni tutorial su YouTube per sapere ciò che vi aspetta durante l’esame. Se preferite controllare la situazione in ogni momento e non volete che vi accadano spiacevoli sorprese, la preparazione per CILS può essere una piacevole esperienza e un utile investimento per le proprie conoscenze.


Come prepararsi e da dove iniziare?

Nel rispondere a queste domande, citerò due esempi della vita quotidiana. Se volete praticare sport agonistici, individuali o di squadra, dovete prima allenarvi duramente, imparare le regole, padroneggiare tattiche e tecniche, prima di andare in competizione e avere la possibilità di giocare una partita per la prima squadra. Un altro esempio è la preparazione al parto. Molte donne si iscrivono a corsi prenatali, in cui padroneggiano le tecniche di respirazione, conoscono le fasi del parto e tutto ciò che accade nel loro corpo prima, durante e dopo il parto, e apprendono come comportarsi e reagire in quelle fasi. Alcuni sicuramente diranno che i bambini nascevano senza tutto ciò, ma se una donna vuole controllare la situazione e aiutare sé stessa e gli ostetrici, se ha la possibilità di scelta, è logico scegliere l'opzione più sicura.


È lo stesso quando vi state preparando per un esame. Questo manuale è progettato attraverso le fasi che assomigliano all'allenamento che precedono una prima apparizione nella squadra di fronte al pubblico, quindi i candidati devono sapere cosa li aspetta e cosa è specificamente richiesto a loro. Pertanto, Percorso CILS UNO B1 è suddiviso nelle seguenti parti:

-          Indice- un layout chiaro e graficamente ben fatto delle parti del libro e numerazione delle pagine su cui si trovano le singole parti.

-          Principi teorici dell’esame - informazioni sull'esame CILS, livelli e quadro di riferimento europeo.

-          Presentazione dell’esame - vengono forniti estratti delle attività che attendono i candidati all'esame e spiegazioni su cosa dovrebbero fare.

-          Suggerimenti pratici per docenti - una guida attraverso tutte le fasi dell'esame con suggerimenti su ciò che l'insegnante dovrebbe sapere e su cosa prestare attenzione.

-          Consigli pratici per studenti - Direi che queste sono le pagine più importanti del manuale per i candidati.  Se il candidato li comprende chiaramente e capisce ciò che gli viene richiesto all'esame, può continuare a prepararsi da solo. Se ha difficoltà a comprendere queste istruzioni, dovrebbe ripassare quello che ha studiato prima e chiedere il supporto ad un insegnante durante la preparazione.

-          Sillabo - che indica chiaramente ciò che il candidato deve padroneggiare per sostenere l'esame B1, nonché

-          Criteri di attribuzione punteggi - in cui sono descritti in una maniera ben chiara i criteri di valutazione per il superamento della prova.

In seguito alle osservazioni introduttive troverete la parte centrale del manuale, che potrei descrivere come un processo di allenamento, in quanto attraverso la preparazione guidata, i candidati affrontano e vengono a conoscenza di tutte le parti che avranno all'esame. Questa parte è divisa in 2 cicli, con compiti completi da tutte le sezioni dell'esame.


Dopo "l'allenamento", ci sono tre simulazioni d'esame complete (Prova completa 1, 2, 3), in cui i candidati svolgono tutte le attività in quell'ordine e in forma grafica come nell'esame.

Successivamente troviamo la sezione Eserciziario, la quale fornisce gli esercizi di grammatica utili per il ripasso delle unità didattiche più importanti studiate durante i corsi di lingua regolari.

L'ultima parte è un Vocabolario sintetico suddiviso in campi semantici, con termini tradotti in inglese e spagnolo. Per scaricare il vocabolario in altre lingue, dovete creare un account sul sito dell'editore, poi andate alla sezione Risorse gratuite e poi scegliete Certificazione CILS e infine cliccate sul libro per il livello B1. Sono disponibili i glossari in tedesco, francese, serbo, cinese, portoghese, albanese e turco.

Dal sito di Ornimi Editions vengono scaricati anche i file audio, poiché l'edizione stampata non fornisce un CD, giustamente un supporto che sta diventando obsoleto e sostituito da formati di file digitali e vari tipi di "cloud" per la loro memorizzazione.

Infine, sorgono alcune domande, in conformità alla situazione attuale e allo scopo per cui è destinato il manuale Percorso CILS.

1.       Questo manuale può essere usato "a distanza"?

- La risposta è SÌ, può essere utilizzato per l'insegnamento in classe e a distanza, la sua struttura e la grafica sono chiare e precise, in che modalità usarlo sarà a nostra scelta. Nella mia situazione, credo che durante il prossimo anno scolastico lavorerò esclusivamente a distanza, cioè avrò lezioni su Skype o su altre piattaforme adatte a questo tipo di insegnamento.

2.       Questo manuale può essere utilizzato anche per preparare l'esame per la cittadinanza?

- Anche qui la risposta è SÌ. Tuttavia, l'esame di cittadinanza è più breve e più semplice rispetto alla prova "regolare" CILS B1. Durante l'ultima primavera, in piena emergenza coronavirus, lo staff di Ornimi Editions, tra i vari webinar proposti, ha organizzato anche uno in cui gli insegnanti d'italiano di Londra hanno parlato di questo esame, spiegando e fornendo tutti i dettagli necessari e utili per gli insegnanti. Il video del webinar potete trovarlo qui sotto, nonché sul canale YouTube ufficiale di Ornimi Editions.

3.       Quanto tempo ci vuole per preparare l'esame?

- Se non volete lasciare nulla al caso e se siete sicuri delle vostre conoscenze a livello B1, è consigliabile iniziare a prepararsi 3-4 mesi prima. Per i certificati internazionali è impossibile prepararsi all'ultimo momento, perché spesso durante la preparazione vengono scoperti alcuni "buchi vuoti" che devono essere "riempiti" (la sezione Eserciziario può servire bene per tal fine). Alcuni candidati necessitano di ulteriore preparazione, quindi a tale scopo possono essere utilizzati materiali di precedenti esami, disponibili sul sito web dell'Università di Siena o sui blog dei professori. Naturalmente, è meglio iniziare prima, invece di rendersi conto un paio di settimane prima dell'esame che non avrete abbastanza tempo. Tenete anche presente che il certificato non viene consegnato immediatamente, ma alcuni mesi dopo l'esame.

Se avete ulteriori domande, come sempre, sarò felice di rispondervi. Potete scrivermi tramite il modulo di contatto in questa pagina o tramite la pagina FB, rispettivamente tramite Linkedin.

Tutte le informazioni scritte in questo articolo sono l'opinione dell'autore, che si basa su esperienze d'insegnamento pratiche ed è espresso con il desiderio di fornire ai colleghi e agli studenti le esperienze più accurate e utili per la preparazione dell'esame CILS. Essendo tale, questo articolo è un'opera dell'autore, che può essere pubblicata su altri portali solo previa l'approvazione dell'autore. Le condivisioni dell'articolo sui social media sono sempre ben accolte, e vi ringrazio per il vostro supporto invitandovi a lasciare commenti, suggerimenti e critiche e, se ritenete che sia utile, inoltrate questo testo ad altri colleghi e ai candidati che si preparano per CILS B1.