lunedì 21 novembre 2016

Kako postati sudski tumač?Dragi moji čitaoci, ovo je pitanje koje mi najčešće postavljaju mlađe kolege prevodioci i osobe koje poseduju znanje nekog stranog jezika. Pošto je pre nekoliko dana Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice objavio Obaveštenje o raspisivanju oglasa za postavljanje stalnih sudskih tumača-prevodilaca za područje viši sudova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, ja ću pokušati da vas uputim na relevantne linkove i u ovom tekstu želim ukratko da vam opišem proces kroz koji kandidati prolaze na putu do zvanja sudskog prevodioca.


Viši sudovi sa područja Vojvodine objavljuju konkurs bar jednom godišnje, na osnovu potreba za prevodiocima za određene jezike. Klikom ovde možete pročitati za koje jezike i koliko se kandidata traži ove 2016. godine, kao i opšti i posebni uslovi koje kandidat mora da ispuni da bi mogao da polaže ispit, a na ovom linku nalazi se važeći Pravilnik o stalnim sudskim tumačima.  


Ako ste pažljivo pročitali sadržaj linkovanih stranica, jasno vam je da se sudski tumač ne postaje nakon završenog kursa prevođenja sudskih dokumenata, već nakon učešća na konkursu i uspešno položenog ispita iz pismenog i usmenog prevođenja pred komisijom Sekretarijata, imenovanja od strane nadležnih organa vlasti i polaganja zakletve pred predsednikom suda. Da ne biste pogrešno shvatili, postoje vrlo kvalitetni kursevi za prevodioce na kojima može puno da se nauči od vrsnih stručnjaka iz raznih oblasti prevođenja, ali sertifikat koji se dobija je samo sertifikat tog kursa (odnosno o uspešno završenoj obuci)na kojem je često navedeno zvanje "tumač", koje je u upotrebi ustaljeno za "usmenog prevodioca".

Sve to sam prošla i ja, najpre 2013. godine kada sam položila ispit za italijanski i 2015. godine za portugalski. Na osnovu sopstvenog iskustva (za italijanski i portugalski jezik) smatram da je ispit neophodan jer je to prilika da se iskustvo od bar 5 godina i znanja stečena kroz školovanje i rad potvrde i u praksi. Za ispit iz italijanskog se nisam posebno pripremala, pošto sam zaposlena kao prevodilac u firmi i sa takvom vrstom prevoda se svakodnevno srećem. Ipak, pošto je bio prvi put, doživela sam sve vrlo stresno, da sam se za vreme ispita pitala da li mi je sve to potrebno u životu. Jedna koleginica je emocije doživljene na tom ispitu uporedila sa porođajem! Kada bolje razmislim, nije pogrešila, jer se na taj način rađate vi u novoj ulozi, otvarate nova vrata na svom profesionalnom putu. 
Za portugalski sam se intenzivno pripremala sigurno 4 meseca i sa velikim uživanjem, jer se radi o jeziku koji je prema najnovijim podacima na 4. mestu po broju govornika u svetu i prisutan je na 4 kontinenta, te pravni sistemi svake zemlje s portugalskog govornog područja imaju svoje specifičnosti, kao i sama jezička terminologija u tim zemljama. Već sam pisala o svojoj ljubavi prema portugalskom, a izazov da položim taj ispit osećala sam kao dug prema Carlosu Amaralu Freire, profesoru koji nam je tu ljubav usadio u srce. 

Dakle, potrebno je da poznajete na visokom nivou i strani jezik za koji ste konkurisali i ali i maternji, da odlično vladate pravnom terminologijom, ali da ne zapostavite ni ostale bitne prevodilačke i jezičke elemente. Morate biti brzi u prevođenji i vešti u pronalaženju nepoznatih pojmova u rečnicima, jer vam na ispitu neće biti dostupni prevodilački alati i glosari sa interneta. Osim u pismenom, morate se dokazati i u usmenom prevođenju, bez naročite prethodne pripreme i bez rečnika, već koristeći isključivo znanje i utreniranost, a kao i u svim sferama života, potrebna je i odrđena doza sreće. Poznajem neke kolege koje nisu uspele da polože ispit iz prvog puta, ali to nije bio razlog da se zaustave, već su iz drugog ili trećeg puta uspeli da zauzmu visoko mesto na rang listi i budu imenovani za sudske prevodioce.  


Ulaganje u sopstveno znanje uvek je od koristi, pa i ako poželite da ostvarite ovaj poduhvat, bez obzira na konačni ishod, biće to prilika da dodatno učite, usavršavate se i steknete mnoštvo novih znanja. Ali, pre svega, morate da volite to što radite ili ćete u budućnosti raditi: dakle, ako vas ne zanima pravo i rad sa ljudima (koji je u osnovi svega), sigurno vam neće biti prijatno da prevodite na desetine strana presuda i ostalih sudskih dokumenata i da primate najrazličitije klijente. Zapamtite, ovde počinje dug put kontinuiranog učenja i sticanja iskustava, od kojih neka možete steći samo ako aktivno radite i ako ste u svakodnevnom kontaktu sa stranim jezikom. 

Mnogi smatraju da je postavljanje za sudskog prevodioca maksimum prevodilačke profesije kod nas, ali ne znaju da to zvanje nosi i veliku odgovornost, jer svojim potpisom i pečatom potvrđujete da je prevod veran originalu i tu nikakva improvizacija nije dozvoljena. Rad sa klijentima, koji će od vas tražiti najrazličitije vrste prevoda, zahteva mnogo strpljenja i veštinu u komunikaciji i pregovorima (nekom drugom prilikom ću vam pisati kako izgleda kada vam traže da im prevedete „jedan papir“ i drugim negativnim i pozitivnim situacijama iz prakse).   

Moram naglasiti da sam zahvaljujući  ovom zvanju upoznala brojne kolege i koleginice, s kojima sarađujem i svakodnevno razmenjujem informacije i konsultujem se oko terminologije u prevodima. I ne samo to, zahvaljujući istomišljenicima među kolegama, pokrenula sam inicijativu „Prevodilačko srce- besplatni prevodi medicinske dokumentacije za pacijentekojima je potrebno lečenje u inostranstvu“, koja je okupila stručne prevodioce iz svih krajeva radi jednog humanog i plemenitog cilja. 


Danas, posle skoro četiri godine, ja i dalje obožavam svoj posao i svakom zadatku pristupam sa strašću i željom da naučim i saznam nešto novo.  

Nessun commento:

Posta un commento