lunedì 12 novembre 2012

Multimedijalni pristup nastavi italijanskog jezika- Uz muziku se najbolje pamti„Italijanski jezik je melodičan i lep, ali nemamo dovoljno dodira s njim van nastave“- kažu često polaznici kurseva kao opravdanje za to što sporije usvajaju nove reči i imaju poteškoće u konverzaciji i oralnoj produkciji. Kako im pomoći i vratiti im poljuljano samopouzdanje koje su imali kada su se upisali na početni kurs italijanskog? Ima li načina da se usvoje i složenije gramatičke strukture što prirodnije i kada ne živimo u sredini u kojoj je strani jezik koji učimo zvanični jezik? Naravno, sve što je potrebeno je malo mašte i kreativnosti. „Živa reč“ najlakše se usvaja uz muziku, a zahvaljujući internetu materijali za vežbu su besplatni i svima na raspolaganju. Nastavnik će vam pomoći da odaberete one prave- prilagođene vašem nivou, gramatičkim jedinicama i komunikativnim funkcijama koje želite da poboljšate.


Prvi susret sa italijanskom muzikom

Retko ko nema u svojoj muzičkoj kolekciji poneki CD sa najvećim hitovima italijanske muzike, koji uglavnom sluša u onim prilikama kada želi da dočara atmosferu leta, Mediterana, ljubavi, romantike. Mi se takvom muzikom ovog puta nećemo baviti. Ne želimo da ponavljamo ono što ste na stotine puta već čuli. Predstavićemo vam kantautore koji su možda kod nas nepoznati, dok u Italiji prave koncerte na fudbalskim stadionima, a njihove pesme predstavljaju simbole i obeležja novijih generacija. Približićemo vam jednostavne ali efektne tekstove pesama izviđača poput Vaska Rosija, Karmen Konsoli, Đovanotija, upoznaćemo vas takođe sa kantautorima iz prošlosti, ali nećemo zapostaviti ni klasičnu muziku, zbog tradicije i njenog velikog značaja, iako je jezik operskih arija prilično arhaičan i može se razumeti samo ako veoma dobro vladate savremenim jezikom. Zašto se uz muziku najbolje pamti i uči?

Muzika za vreme nastave veoma pozitivno utiče na motivaciju, pomaže vam da se bolje skoncentrišete na aktivnosti slušanja, budi emocije. Osim toga, muziku svi vole i svako će prema sopstvenim afinitetima pronaći omiljeni žanr, dok se nastavnicima pruža prilika da kroz pesme objasne gramatiku na opušten i zabavan način. Reči koje se često ponavljaju ostaće vam u sećanju, a ako pokušate i sami da pevate, u školi ili kod kuće, možete poboljšati izgovor i intonaciju, a uz prepoznatljive melodije, naučićete i nove reči. Sve pesme su priče za sebe i kroz njih se možete upoznati i sa kulturološkim sadržajima, koji u nastavku mogu poslužiti kao odlična tema za konverzaciju. Podrška i pomoć nastavnika biće dobrodošle i ukoliko neko poželi da se oproba kao prevodilac i prepeva pesmu na naš jezik.
Osim o muzičkim žanrovima, pri izboru pesama neophodno je voditi računa i o njihovoj „godini proizvodnje“, naročito ako su polaznici na kursu različitih generacija. Možete se poslužiti specijalizovanim udžbenicima za italijanski kroz muziku ili vežbe i aktivnosti koje su možete primeniti na pesme koje vi odaberate. Najbitnije je da jezik pesama bude prilagođen realnom nivou znanja polaznika. 


A1- Vasco Rossi- Vivere1-      Pesmu preslušajte 1 ili 2 puta, pokušajte da zapišete glagole u infinitivu koje čujete, a zatim uradite sledeći close test.
2-      Vasco Rossi je najomiljeniji rock pevač u Italiji i njegove pesme su postale himne mnogih mladih generacija. Pokušajte da saznate koji su njegovi najveći hitovi.
Po uzoru na stihove koje ste čuli, pokušajte da napišete svoj stih i svoja razmišljanja na temu "Vivere".


A2-  Paolo Meneguzzi- Non Capiva Che L'AmavoPreslušajte pesmu 1 ili 2 puta i pokušajte da prepoznate glagole u imperfektu. Nakon toga, nastavnik će podeliti polaznicima close test, sa zadatkom da se u prazna polja po sećanju upišu imperfekti. Treće slušanje biće i provera rezultata.


B1- Elisa e Ligabue- Gliostacoli del cuoreOvog puta nastavnik daje učenicima oštampan tekst pesme, a njihov zadatak je da isprave greške koje se u njemu nalaze. Tokom prvog slušanja zadatak je da se greške uoče, a tokom drugog slušanja isprave. Za treće slušanje i konačnu proveru savetujemo vam karaoke verziju ili video sa tekstom, koji može da se zaustavi i konačna verzija uporedi sa odgovorima koje su dali učenici.
Idealna pesma za učenje konjuktiva prezenta i imperfekta. Učenici dobijaju najpre papir sa close testom, a u prazna polja, pre slušanja, imaju zadatak da upišu sledeće glagole: accorgere (2 puta), baciare, potere (3 puta) u odgovarajućem vremenu i načinu. Zatim sledi slušanje kao provera.

C1- Jovanotti- Tutto l’amore che ho1-      Pogledajte zvanični spot za ovu pesmu ali bez tona i pokušajte da pretpostavite o čemu autor peva.
2-      Poslušajte pesmu bez teksta i proverite da li su vaše pretpostavke bile tačne.
3-      Uz naredno slušanje uradite zadatke koji se nalaze na ovoj stranici.


Učenici u ulozi nastavnika ili kantautora

Ako vreme i dinamika kursa dozvle, trebalo bi pružiti priliku polaznicima da na ovaj način predstave svoje omiljene pesme i autore koji pevaju na italijanskom, uz analizu vokabulara i gramatičkih sadržaja. U toj fazi učenik bi trebalo da ima potpunu slobodu, bez sugestija i pomoći nastavnika. Poslednja faza je faza produkcije, kada na osnovu stečenog znanja i po uzoru na pesme omiljenih autora učenici pišu svoje pesme. Ukoliko je grupa veća, umesto individualnog rada preporučuje se rad u parovima ili grupama po troje. Na kraju svi glasaju za pesmu koja im se najviše svidela od onih koje su polaznici predstavili kao svoje omiljene ili sami napisali i tako se bira „himna grupe“ ili „himna nivoa“. 

Ocena uspešnosti nastave kroz muziku

Da li je „muzička“ nastava dala rezultate ili ne lako je proveriti putem anonimne ankete, u kojoj polaznici odgovaraju na pitanja poput:
Koliko vam je ovakav vid nastave pomogao kod: a) učenja novih reči, b) poboljšanja izgovora, c) razumevanja nepoznatih audio sadržaja;
Kako ocenjujete izbor obrađivanih pesama i autora?
Da li želite da ponovite „muzičku nastavu“ na sledećem nivou? Itd..

Veliko finale

Ako rezultati ankete pokažu entizijazam i interesovanje za italijansku muziku, ideja bi mogla biti da organizujete muzičko veče, na kojem bi polaznici kursa pevali italijanske pesme pred publikom, što može biti mali korak ka nekim novim velikim projektima.

martedì 6 novembre 2012

Uspešan čas konverzacije- zašto da ne!


Ukoliko neko odluči da pohađa kurs stranog jezika, jasno je da tim jezikom želi da ovlada u svakom smislu, potencirajući pre svega govor i usmeno izražavanje. Uloga profesora tokom nastave je da stimuliše one aktivnosti koje će polazniku pomoći da se bolje izražava na stranom jeziku, kako na redovnim časovima, tako i na onima koji su namenjeni isključivo za konverzaciju.

Kako realizovati uspešan čas konverzacije? Kako materijale za rad prilagoditi potrebama polaznika? Kako svima pružiti iste mogućnosti da se nesmetano izražavaju i ukazati im na eventualne greške koje moraju da isprave? Pokušaću da vam odgovorim na ta pitanja na primeru nedavno realizovanih časova konverzacije sa polaznicama škole Avalon, koje pohađaju nivo italijanskog jezika B2 i nekim prethodnim iskustvima iz prakse.Kada započeti sa konverzacijom na stranom jeziku?

-          Ranije je važilo pravilo da konverzacijske kurseve mogu pohađati oni koji su dostigli bar srednji nivo znanja (B1), odnosno, za to je bilo potrebno da su savladali praktično svu gramatiku koja je obuhvaćena tim nivoom (vremena u indikativu i konjuktivu, kondicionale, hipotetičke periode, pasivne konstrukcije, upravni i neupravni govor). Da li je to značilo da oni, koji nisu savladali sve to, nemaju pravo da govore na stranom jeziku? Naravno da ne, jer se kroz časove konverzacije nauči puno, učenici slušaju sebe same, kolege i profesora, snalaze se u zadatim situacijama i često pokušavaju sami da se izraze na svoj način, a ne samo da ponavljaju rečenice koje su sreli u udžbenicima. Danas, zahvaljujući modernim udžbenicima, baziranim na komunikativnom principu, sa konverzacijom, odnosno usmenom produkcijom počinjemo već od prvog časa. Tako i sama nastava dobija na dinamici, a polaznici želeli to ili ne, moraju u njoj aktivno učestvovati. S vremena na vreme potrebno je „udaljiti“ ih od osnovnog udžbenika i realizovati čas konverzacije uz dodatne materijale, s temama za koje su iskazali interesovanje tokom redovne nastave. 

  Kako odabrati adekvatne materijale?

-          Kao uvod u konverzaciju bilo bi dobro da to bude „živa reč“. Na primer, prilog sa televizije (ako je moguće sa titlovima na stranom jeziku), članak iz novina koji obrađuje istu temu, mišljenja o tome sa internet foruma (kao primer učenicima da oni kasnije iskažu svoj stav). Ipak, kroz iskustvo, najpre kao student a kasnije kao nastavnik, sam shvatila sledeće: sa onim što je možda u ovom trenutku u centru pažnje u Italiji, ljudi kod nas uopšte nemaju dodirnih tačaka. Stoga, ako želimo da analiziramo neku temu i o njoj razgovaramo, moramo voditi računa da bude takva da o njoj svako može da izrazi svoj stav, bez obzira na svoju profesiju ili interesovanja.

-          Sa polaznicama nivoa B2 izabrala sam temu „Matrimoni strani pošto je po tradiciji jesen sezona svadbi, a razni narodi imaju drugačije tradicije vezane za venčanja i živopisne svadbene običaje. U savremenom društvu ta ceremonija poprima neke nove odlike, koji se ponekad mogu okarakterisati kao čudne pa čak i bizarne. Baš takvi bili su predstavljeni na fotografijama, analizirali smo njihov izgled, karakter i pokušali da rekonstruišemo njihovu ljubavnu priču, planove za budućnost, reakcije zvanica na njihov neobičan izgled... Na kraju, polaznice su dobile zadatak da iskažu svoju kreativnost kao organizatori venčanja (wedding planner) i daju svoje ideje kako bi sve to izgledalo iz njihove perspektive.
-          Kulturološki aspekat koji smo ovom prilikom obradili su razlike u tradiciji u Italiji i kod nas, odstupanja od tradicije, moderni trendovi u organizaciji venčanja, VIP svadbe i slično.
-          Dve nedelje kasnije, polaznice kursa o času konverzacije kažu:
Aleksandra Radanović: Po mom misljenju je sve bilo ok - od izbora teme koja je jako zanimljiva, obzirom da su sve devojke u grupi, preko dosta novih reči koje sam naučila i na kraju krajeva, smatram konverzaciju najbitnijom u učenju jezika - tako da što više takvih vežbi, to je bolje”
Bojana Bobar: „Generalno sam zadovoljna jer volim časove konverzacije, a pritom je tema bila veoma interesantna. Što se mene tiče,možemo česće imati takve časove“

    Kako stimulisati učenike da pričaju?
Pitanje je koje muči mnoge profesore koji relizuju časove konverzacije. Ima onih stidljljivih koji ne vole da nešto pogrešno kažu pred drugima. Ima uvek i onih koji će se truditi da pokažu sve što znaju i da dođu do izražaja, pokažu se pred profesorom i drugima. Profesor ne sme da zaboravi jednu stvar: njegova uloga nije da drži monologe, jer učenici nisu tu da bi slušali njega, već da bi sami pričali. Profesor je u toj situaciji moderator, koji će svima dati podjednak prostor da se iskažu, diskutuju i iznesu svoje stavove. Često se desi da skrenemo sa teme i da nas zadata priča odvede u sasvim drugom pravcu. Ukoliko je usmena produkcija obogaćena i proširena, onda to nije greška, jer kao što sam na početku napisala, svako ima drugačije afinitete. Profesori, međutim, moraju imati odgovre na brojna pitanja koja će proisteći iz zadate teme, najčešće kulturološka (npr. „zašto Italijani nose podignute kragne na košuljama?“, „kako se na italijanskom kaže.........“)  ali i spremni da razreše gramatičke dileme polaznika („da li je isto ako za molbu koristimo kondicional i imperfekat“, „zašto smo baš tu upotrebili konjuktiv“), jer se kroz konverzaciju uči jezik koji je u govornoj primeni. 

 Ideje, ideje, ideje...

Da li smo uspeli ili ne videćemo na osnovu toga da li smo motivisali polaznike da i sami budu produktivni, istraže neku temu, saznaju nešto novo, naprave prezentaciju, napišu esej...Ili da sami predlože šta bi želeli da rade na narednom času konverzacije. Ponekad nije lako ispričati praksu kroz teoriju. Ideje su na svakom koraku, na nama je da ih pamtimo i sprovodimo u delo. Naši učenici će sve to najbolje oceniti i ukoliko smo zaslužili, naše zalaganje i kreativnost će istinski ceniti.

Objašnjenja:
-          Profesorka italijanskog u školi Avalon je autorka ovog teksta, kaon i stranice „Italijanski jezik u Novom Sadu
-          Autorka korišćenog materijala je Kostanca Paćini, njen rad možete pratiti na stranici „Come italiani“.