giovedì 14 aprile 2016

Italijanski na poslu- od „nule“ do konkretne upotrebe
Sećate li se kada sam pisala o tome ko uči italijanski jezik u Srbiji i kako se uči? Naravno, nisu svi čitaoci mogli da razumeju taj tekst jer je napisan na italijanskom, ali se većina kolega složila sa mojim konstatacijama- pre svega, da je italijanski nedovoljno zastupljen u našem obrazovnom sistemu, a da se, s druge strane, sve više traži i to na profesionalnom-ekspertskom nivou. Naravno, da bi neko mogao da radi sa italijanskim, mora stići bar do nivoa B2 i steći široko opšte znanje koje je preduslov da se kasnije posveti jeziku struke. Većina kolega se seća da sam na seminarima italijanskih izdavačkih kuća, koje prodaju svoja izdanja na našem tržištu, uvek ukazivala na nedostatak priručnika za stručni jezik, jer, koliko god pojedini udžbenici bili dobri, savremeni i kreativni, njihova ciljna grupa su školarci ili studenti, a ne zaposleni ljudi od koji se očekuje da strani jezik savladaju u što kraćem roku i da ga svakodnevno koriste na poslu.
Photocredit: Umbriajournal.com
U tom slučaju intenzivni kursevi nisu najbolje rešenje, jer se od zaposlenih ne može očekivati da za 4 meseca savladaju gradivo koje se normalno radi oko 2 godine (kompletni nivoi A1, A2, B1). Zapostavlja se činjenica da takvi polaznici uz učenje i rade, imaju porodice i druge obaveze van polsa, samim tim prolaze kroz dovoljno stresa i opterećenja, pa ako izostanu rezultati ne mogu se kriviti ni oni ni profesor, već ostali faktori koji uslovljavaju opisane teškoće kod usvajanja novih znanja. I sam profesor prolazi kroz stresne situacije, jer mora zadovoljiti i naručioca posla i učenike,  didaktičke jedinice mora da prilagodi njihovim potrebama koje se  nekada ne poklapaju sa nastavnim sadržajima i temama. Na sreću, izdavačka kuća iz Torina, Loescher Editore krajem 2015. godine izdala je priručnik „AL LAVORO- Corso di italiano per stranieri in contesto lavorativo“, a kad sam prelistala knjigu u digitalnom formatu, imala sam utisak da su mi pročitali misli i uslišili želje da se na tržištu baš takav priručnik pojavi.
 
Photocredit: Issuu.com

Nivo A1 podeljen je u 20 kraćih didaktičkih jedinica, kroz čije sadržaje se prelazi sve ono što i na „opštim“ ili „školskim“ kursevima A1 nivoa, ali je sve u poslovnom kontekstu. Prvi utisak je da svaka jedinica obiluje aktivnostima za slušanje-što je i logično, jer polaznik mora da se navikne na govorni jezik, usresredi na informacije koje dobija u razgovoru od poslodavca i da na iste da adekvatne odgovore ili izvrši dodeljene zadatke. Na taj način simulira se prirodno radno okruženje. Nakon svake didaktičke jedinice smenjuju se posebne sekcije: „Lessico“ posle neparnih i „Abilità“ posle parnih jedinica, prve, naravno, namenjene bogaćenju vokabulara a druge razvijanju veština čitanja, slušanja, govora i pisanja na italijanskom jeziku. U ovkiru knjige je i radna sveska, a sve ostalo može se skinuti sa digitalne platforme kojoj se pristupa s kodom koji dobijate kada kupite knjigu, uključujući audio fajlove, dodatne vežbe, transkripcije dijaloga, testove i obilje besplatnih materijala koje izdavač objavljuje na svom sajtu. 
Photocredit: Issuu.com
Nastavnici mogu da konsultuju većinu Loescher izdanja preko aplikacije „Scuolabook“ ili bolje reći, imaju pristup svim sadržajima udžbenika te, ako odluče da ih kupe, ne kupuju mačku u džaku već tačno znaju šta ih očekuje od prve do poslednje strane. Nakon kupovine, uz pomenutu šifru za pristup digitalnoj platformi ImparoSulWeb, besplatno dobijate i aplikaciju poput interaktivne table, odnosno knjigu u digitalnom izdanju, koja funkcioniše i na android uređajima. 

U redovnoj prodaji knjiga AL LAVORO  košta oko 15 evra, ali kod nas nema distributera. Najekonomičnije je da vam izdanja od Loescher Editore neko kupi u Italiji i donese ili pošalje, u suprotnom, uz cenu knjige, snosićete troškove kurirske dostave iz inostranstva i bankarske transakcije prema inostranstvu (knjige se šalju na adresu tek nakon prispele uplate), a možda i još neke troškove o kojima nisam dovoljno informisana (PDV, carina), pa vam ne mogu da vam pouzdano napišem da li se i koliko plaćaju ili ne. 
Photocredit: Issuu.com
Knjigu AL LAVORO preporučujem učenicima koji imaju konkretan cilj ili potrebu da italijanski koriste u poslovnom okruženju. Ko želi da italijanski nauči iz ljubavi ili u nekom širem kontekstu, možda bi bilo bolje da se opredeli za neki drugi udžbenik, a pošto redovno kupujem nova izdanja i imam širok opseg kurseva i literature za sve nivoe, ako imate bilo kakve nedoumice oko izbora udžbenika, slobodno mi pišite, potrudiću se da vam odgovorim na sva pitanja.

Photocredit: Scuolazoo.com

Na kraju, zanimljivo je reći da je u kontekstu italijanskog jezika za strance izdavačka kuća Loescher veoma poznata po udžbeniku Contatto, koji pokriva nivoe od A1 zaključno sa C1 i koji se vrlo često koristi na tečajevima za strance na italijanskim univerzitetima. Njihova cena je nešto viša od onih na koje smo navikli, ali je srazmerna kvalitetu i kvanitetu sadržaja. Ja sam iskoristila priliku da preko svojih učenika iz Italije kupim i udžbenike „Spazio Italia“ nivo B2 i „Nuovo Contatto C1“, o kojima ću pisati nakon što ih praktično primenim u nastavi i upredim sa drugim izdanjima za pomenute nivoe. 

Iskreno bih volela da ovaj izdavač uđe i na naše tržište, jer ako postoji mogućnost izbora i ako se obezbedi adekvatna podrška i obuka nastavnika za korišćenje novih priručnika, poboljšaće se i kvalitet nastave, što je najbolja preporuka svima onima koji se dvoume da li da izaberu italijanski ili neki drugi jezik u školi, na fakultetu ili na kursevima jezika. Naravno, bilo bi lepo i da na instutucionalnom niovu shvate da se italijanski uči iz realne potrebe a ne „zato što je lak“ ili zbog šoping ekskurzija i pomodarstva.