venerdì 30 ottobre 2015

DICHIARAZIONE DI VALORE- Prevođenje školskih dokumenata radi nastavka školovanja ili priznavanja kvalifikacije stečene u inostranstvu

Sasvim neplanirano osećam potrebu da se oglasim na temu iz naslova, jer kroz proces "Dichiarazione di valore" moraju proći svi naši građani koji žele da nastave školovanje u Italiji ili traže posao u struci, pa je samim tim neophodno da prikažu kvalifikaciju koju su stekli u svojoj zemlji porekla ili u nekoj drugoj stranoj zemlji. Definiciju ovog termina prenosim sa sajta www.istruzione.it

La ”Dichiarazione di Valore” è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) ”competenti per zona”, vale a dire le più vicine alla citta in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

Photo credit: http://caterinacomeglio.com
U celom procesu prevod sudskog tumača za italijanski jezik je najjednostavniji korak. Sve ostalo čini se komplikovano, ali suštinski je jednostavno, ako precizno pratite uputstva od strane Ambasade ili Konzulata Italije. Na osnovu poslednjih podataka koje imam, iz teorije i prakse, pokušaću da vam dodatno pojednostavim ceo proces i napišem kratko uputstvo, koje na papiru deluje mnogo jasnije nego kada konkretnom klijentu objašnjavam putem telefona. 


U mom uputstvu ću vam izložiti ono što je potrebno da znate oko prevođenja i overe, a u koliko ćete primeraka i kako kopirati sve to i ono što e ne prevodi, već je napisano na papiru koji dobijate od Ambasade. Pretpostavimo da podnosilac zahteva ima fakultetsko obrazovanje. Za "Dichiarazione di valore"će podneti dokumente koji svedoče o celom toku školovanja koji je prošao do sticanja fakultetske diplome.  :

1. -  Osnovna škola- prevodi se SVEDOČANSTVO koje se dobija po završetku 8. razreda i u kome se nalaze podaci o uspehu i vladanju tokom svih 8 razreda. Originalno svedočanstvo je trajni dokument, a ako ste osnovnu školu završili pre mnogo godina i ne možete da ga nađete, trebalo bi da zatražite njegov prepis u matičnoj školi. S tim dokumentom idete u područni Sud i overavate ga Haškim apostilom. Zatim u istom Sudu ili u Opštini pravite overenu kopiju koju dajete prevodiocu. Original ostaje vama, jer je to trajni dokument.

Česta pitanja: - U kojem Sudu da overim Svedočanstvo?
Odgovor: Ako ste, recimo, osnovnu školu završili na području Opštine Čačak, originalno svedočanstvo overavate u Sudu u Čačku. 

Pitanje: Da li se e Apostil stavlja na prevod i gde se overava prevod?
Odgovor: Da, ako je Apostil na originalu, uvek ide i Apostil na prevod, a stavlja se u Sudu sa čijeg je područja prevodilac koji vam prevodi dokument.

Mogući problem: Proverite da li direktor škole čiji je potpis na dokumentu ima deponovan potpis u Sudu u kojem overavate original. Ako nema, tražite da vam prepis u školi potpiše osoba koja ima deponovan potpis. 

2. - Srednja škola- Potrebno je da na originalnu Diplomu ili Uverenje o položenom maturskom ispitu stavite Apostil. Zatim napravite overenu kopiju i nju dajete prevodiocu. Sve ostalo je isto kao i kod prevoda dokumenta iz osnovne škole.

Ne prevode se svedočanstva o završenim razredima, već se originali daju na uvid prilikom podnošenja dokumentacije.

3. - Fakultet- Diploma ili Uverenje od diplomiranju moraju biti overeni Apostilom, a dalja procedura je ista kao u tački 1. i 2. 

Potrebno je prevesti i Dodatak Diplomi (nije potreban Apostil), odnosno dokument u kojem su informacije o studijskom programu i trajanju studija. Pošto to nije trajni dokument, već uverenje koje vam na svaki put na zahtev može izdati visokoškolska ustanova koju ste završili, dovoljno je da ga prevede sudski prevodilac i overi svojim pečatom. Obratite pažnju da li je u dokumentu navedeno koliko godina/semestara traju studije.

Photo credit: http://www.aziende-news.com

Za pojedine profesije potrebno je priložiti dodatne dokumente, poput licenci, dokaza o stečenom radnom iskustvu, ili čak prevode programa pojedinih predmeta koje ste slušali i polagali tokom srednje škole ili fakulteta. O tom delu neću pisati ovom prilikom, jer sam proces prevoda i priznavanja zavisi od profesije i njenih specifičnih zahteva, kao i od školske institucije u Italiji koja pomenute dokumente traži. 

Naravno, za sva dodatna pitanja na vašem sam raspolaganju, možete mi se obratiti preko kontakt forme, na mejl oljafiore@yahoo.com ili telefonskim putem. Ne zaboravite, svako vaše pitanje je pametno pitanje, jer će vam dobijeni odgovor pomoći da uspešno dostignete željeni cilj.

Nessun commento:

Posta un commento